Μαγνητοσκοπημένο Σεμινάριο

‘Το trading και οι εναλλακτικές πηγές εισοδήματος μέσα από αυτό’

Το webinar αυτό πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021 από την πλατφόρμα του Game of Money σε συνεργασία με την εταιρία Trade Your Way με θέμα: "Το trading και οι εναλλακτικές πηγές εισοδήματος μέσα από αυτό".

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν:

  • Το Trading και οι Εναλλακτικές Ροές Εισοδήματος μέσα από αυτό

  • Πως σκέφτεται και λειτουργεί ο Επιτυχημένος Trader

  • Trading και Χρηματαγορές. Από την Θεωρία στην Πράξη

  • Οι Βασικές Αρχές για ένα Επιτυχημένο και Αποτελεσματικό Trading

  • Η σωστή Διαχείριση Ρίσκου για την αποτελεσματική προστασία του Κεφαλαίου μας

  • Τα είδη του Trading - Investing. Βραχυπρόθεσμες - Μεσοπρόθεσμες - Μακροπρόθεσμες Συναλλαγές

  • Η Τεχνική και η Θεμελιώδης Ανάλυση στο Trading

  • Οι Τάσεις - Συστήματα και Στρατηγικές

Αξία σεμιναρίου

Η αξία του μανγητοσκοπημένου σεμιναρίου είναι 149€ αλλά τώρα μπορείς να αποκτήσεις αυτή τη γνώση ΜΟΝΟ με 59€.*

Αν η απάντηση σου είναι "ΝΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ" σε έστω και ένα από αυτά τα παραπάνω θέματατα

τότε το σεμινάριο αυτό είναι σχεδιασμένο για εσένα!

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Καμία από τις πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το eCourse δεν αποτελεί προσφορά (ή υποκίνηση προσφοράς) για αγορά ή πώληση νομισμάτων, χρηματοοικονομικού προϊόντος ή εργαλείου, για πραγματοποίηση επένδυσης ή για συμμετοχή σε συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική. Κατά το γύρισμα του βίντεο, η εταιρία δεν έλαβε υπόψη της τους επενδυτικούς σκοπούς, τους ειδικούς επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση και τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις οποιουδήποτε αποδέκτη, και τίποτα από αυτά που περιέχονται στο βίντεο δεν αποτελεί σύσταση προς τους αποδέκτες για επένδυση ή αποεπένδυση με συγκεκριμένο τρόπο. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία οποιουδήποτε αποδέκτη, ο οποίος εκλάβει κάποια πληροφορία του σεμιναρίου ως σύσταση. Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές και όλοι οι αποδέκτες οφείλουν να εξετάσουν με προσοχή την οικονομική τους κατάσταση και να συμβουλευτούν κάποιον χρηματοοικονομικό σύμβουλο, προκειμένου να κατανοήσουν τους εμπλεκόμενους κινδύνους και να επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα της θέσης τους προτού προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση ή αποεπένδυση, ή εμπλακούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Αφιέρωσε 3 πολύτιμες ώρες από τη ζωή σου για να μπεις στον κόσμο του trading!

Για όλους όσοι θέλουν να μάθουν τα βασικά γύρω από το trading, τις τεχνικές και τους τρόπους. Ακόμα και αν βρίσκεσαι σε μηδενικό επίπεδο γνώσης αυτό το σεμινάριο είναι για σένα για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα!